Standard zagotavljanja kakovosti z mešanimi parametri (500 mL)

Številka izdelka: 2833249
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Standard zagotavljanja kakovosti (neorganske snovi na odtoku odplak) za parametre amoniaka, nitrata, fosfata, COD, sulfata in TOC.
Standardna raztopina vsebuje naslednje koncentracije:
amoniak 2,0 mg/L NH3-N/2,1 mg/L NH4-N
nitrat 4,0 mg/L NO3-N
fosfat 2,0 mg/L PO4
COD 25 mg/L O2
sulfat 50 mg/L SO4
TOC 8 mg/L C.