Modul IO9000

• Analogni 0/4–20-mA izhodi in vhodi modula IO9004
Modul IO9004 nudi 3 analogne 0/4–20-mA izhode ter 2 analogna 0/4–20-mA vhoda. Izhodi omogočajo komunikacijo, povezano z vzorčenjem ali zapisovanjem podatkov, s sistemi SCADA. Izhode lahko uporabljate za vključitev zunanjih meritev v delovanje vzorčevalnika, na primer za sproženje vzorčenja prek obstoječih senzorjev za kakovost vode ali merilnikov pretoka. Standardni pomnilnik vzorčevalnika AS950 lahko beleži podatke z vseh teh vhodov.

• Visokonapetostni releji in digitalni izhodi modula IO9001 ali IO9004
Modul IO9004 ima 4 visokonapetostne relejske izhode, modul IO9001 pa enega. Releji se uporabljajo za javljanje alarmov ali dogodkov, programirate pa jih lahko tudi za napetosti električnega omrežja, kar omogoča upravljanje energijsko potratnejših funkcij. Uporabljajo se lahko na primer za vklop opozorilnih luči ali zvočnih signalov, preklop obtočnega ventila ali prehoda oziroma za upravljanje pošiljanja signalov drugi napravi. Modul IO9004 ima tudi 4 digitalne izhode, ki omogočajo dogodkovno vodeno upravljanje sistemov SCADA in krmilnikov PLC.
 
Število izdelkov na stran 10   |   20   |   50