Birete

  • Pregled
Hach ponuja birete iz akrila, birete iz potrjenega stekla razreda A, samodejne steklene birete in samodejne birete, ki se same nastavijo na ničlo, za posebne potrebe v zvezi s titracijo. Birete iz akrila so odlične za splošno laboratorijsko ali terensko uporabo v šolah ter industrijskih, komunalnih ali živilskih obratih. Odporne so proti večini razredčenih kislin in baz. Niso namenjene izpostavljanju alkoholu ali organskim topilom.
Steklene birete so idealne za splošnonamenske ali močne titrante. Birete iz stekla razreda A so umerjene v skladu s standardom ASTM E694, so sledljive po NIST in imajo visoko toleranco. Z bireto, ki se sama nastavi na ničlo in ki izpolnjuje zahteve ASTM E287, se boste izognili polivanju pri ročnem dolivanju reagentov ali dolivanju reagentov z lijakom.

Na voljo je tudi dodatna oprema za birete, vključno z zamaški, stekleničkami, spojkami, držali, mastjo za zaporno pipo in stojali. Komplet za polnjenje birete, ki se sama nastavi na ničlo, preoblikuje vsako 25 mL ali 50 mL bireto v delovno postajo s samodejnim polnjenjem.
 
Število izdelkov na stran 10   |   20   |   50