Rack, MF petri dish and general purpose

Številka izdelka: 2580502
EUR Cena: Kontakt

MF Petri Dish rack for use in Portable Incubator. Holds 42 petri dishes.