Praškasti reagenti za krom 1, paket/100

Številka izdelka: 204399
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Praškasti reagent v zaprtih ovojih za določanje kroma, 0,01–0,70 mg/l Cr.
Za določanje skupnega kroma z metodo alkalne oksidacije s hipobromitom