Praškasti reagenti amonijevega salicilata v blazinicah

Številka izdelka: 2653299
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Praškasti reagent v zaprtem ovoju za določanje dušika, amonijaka (metoda s salicilatom); 0,01–0,50 mg/L NH3-N. Za 10-mL vzorec. 100/pk.