Ozon ACCUVAC, srednja raven; 0,01–0,75 mg/L O₃

Številka izdelka: 2517025
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Ampule ACCUVAC vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje ozona z metodo z indigom. pk/25