Komplet reagentov za kvarterne amonijeve spojine; praškasti reagenti v blazinicah; 0,2–5,0 mg/L CTAB

Številka izdelka: 2459200
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Praškasti reagenti v zaprtih ovojih za določanje kvarternih amonijevih spojin (metoda neposrednega binarnega kompleksa).
CTAB = cetiltrimetil amonijev bromid
Reagent set for determination of Quaternary Ammonium Compounds by the Direct Binary Complex Method. Hach Method 8337. Range: 0.2 - 5.0 mg/L as Cetyltrimethyl Ammonium Bromide (CTAB). This test is applicable to the monitoring of QAC's in swimming pools and cooling towers. Reagent set contains QAC Reagent 1 and QAC Reagent 2 Powder Pillows for 100 tests.