Komplet reagentov za hitro merjenje izjemno nizkih razponov kremena s tekočimi reagenti Komplet reagentov za kremen, hitro merjenje s tekočimi reagenti; 3–1000 µg/LSiO₂

Številka izdelka: 2678500
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Za določanje izjemno nizkega razpona kremena, metoda za hitro merjenje s tekočimi reagenti heteropoli modra. Metode za hitro merjenje s tekočimi reagenti so ekonomičen način za analizo več vzorcev hkrati.
Za določanje izjemno nizkih razponov kremena z metodo za hitro merjenje s tekočimi reagenti Rapid Liquid™ heteropoli modra. Metoda Hach 8282. Razpon: 3–1000 µg/L Komplet vsebuje: raztopino reagenta za molibdat 3, raztopino reagenta za citronsko kislino F, topilo za redčenje reagenta za aminokisline in praškasti reagent za aminokisline F za približno 250 testov. Potrebna je vlivno-pretočna kiveta.

  • Priročnost
  • Zmogljivost
  • Učinkovitost