Komplet reagentov LeadTrak

Številka izdelka: 2375000
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

V kislini topni svinec v vzorcu pitne vode se najprej koncentrira v hitrem kolonskem ekstraktorju. Svinec se nato eluira iz ekstraktorja in kolorimetrično določi z indikatorjem.
Komplet reagentov za določanje svinca s hitro kolonsko ekstrakcijo LeadTrak™. Metoda Hach 8317. razpon: od 5 do 150 µg/L kot Pb. Velikost vzorca: 100 mL. 20 testov/komplet reagentov.