FerroZine Raztopina reagenta za železo, 0,009-1,400 mg/L Fe

Številka izdelka: 230166
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Za določanje topnega trivalentnega (Fe3+) in dvovalentnega (Fe2+) železa na ravni sledov.
Reagent za železo FerroZine določa topno trivalentno (Fe3+) in dvovalentno (Fe2+) železo. Za močne kelatne komplekse železa (na primer z EDTA) in določanje skupnega železa je potreben razklop. Za analizo železa na ravni sledov. 50/ovoj