FerroVer Reagent za železo; Accuvac; 0,02–3,00 mg/L Fe

Številka izdelka: 2507025
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Ampule Accuvac vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje skupne vrednosti raztopljenega železa in kompleksnih železovih spojin z metodo 1,10 fenantrolina.