Ampule ACCUVAC z reagentom za raztopljeni kisik, 0,3–15,0 mg/L O₂

Številka izdelka: 2515025
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Ampule ACCUVAC vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje raztopljenega kisika, metoda HRDO. 25 v ovoju

  • Hitro
  • Preprosto
  • Natančno
  • Uporabljajte jih povsod, kjer potrebujete rezultate.