Ampule ACCUVAC reagenta za raztopljeni kisik; 6–800 µg/L O₂

Številka izdelka: 2501025
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Ampule ACCUVAC vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje raztopljenega kisika, metoda indigo karmina.