Kompleti instrumentov za testiranje

Kompleti instrumentov za testiranje temeljijo na ročnem kolorimetru za več parametrov DR 900 ali pa na prenosnem spektrofotometru DR 1900 družbe Hach. Izbrani kompleti vključujejo tudi digitalni titrator Hach, tester pH POCKET PRO in/ali merilnikHQ40D (raztopljeni kisik, prevodnost, ORP itd.). Kompleti instrumentov se lahko uporabljajo za različne aplikacije, tudi za pitno vodo, odpadne vode in industrijsko vodo, kot je voda v ogrevalnih in hladilnih sistemih.
Hach ponuja tudi komplete instrumentov za testiranje za posebne uporabe, kot je komplet za hidravlično lomljenje - posebej namenjen testiranju vode, nastale pri hidravličnem lomljenju, vključno z mikrobiološkim pregledovanjem. Kompleti za testiranje vsebujejo reagente, potreben aparat in stekleno opremo ter instrument – vse to v trpežni škatli za prenašanje.
 
Za to družino izdelkov ni na voljo nobenih izdelkov.