Kivetni test COD 5–60 g/L O₂

Kivetni test COD 5–60 g/L O₂
Številka izdelka: LCK914
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Natančne in zanesljive vrednosti merjenj

Zaprt sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant: n.p.
Ime metode: Dikromat
  ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Merilno območje: 5 - 60 g/L O2
Opis: Kemijska potreba po kisiku
Parameter: COD
Platforma: LCK
Pogoji skladiščenja: 15 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Shelf life: 29 mesecev od datuma proizvodnje
Število testov: 25