Prehrambena industrija

Popolna analiza vod od dotoka do iztoka

Obdelave hrane si ni mogoče predstavljati brez obilice čiste vode, ki se uporablja kot sestavina, sredstvo za čiščenje in transport surovin ter kot primarno sredstvo za čiščenje proizvodnih strojev. Voda je pomembna tema v prehrambeni industriji, saj podjetja ravnanju z odpadno vodo namenjajo vse več pozornosti, da zadostijo zaostrovanju zakonskih zahtev, ohranijo družbeni ugled iz zmanjšajo porabo energije. Številna mednarodna podjetja so sprejela lastne smernice, v skladu s katerimi morajo podjetja po vsem svetu spremljati ključne parametre odpadnih vod ter dosegati skladnost z veljavnimi mejnimi vrednostmi z merjenjem ob določenih časovnih okvirih.

Pri družbi ® razumemo kakšne so vaše potrebe glede vode, ko je treba zagotavljati najvišje ravni kakovosti izdelkov, doslednost in varnost. Če želite ohranjati visoko raven kakovosti izdelkov, preprečiti izgubo izdelkov, izpolnjevati predpisane mejne vrednosti ali optimirati čiščenje vode, ponujamo po meri prilagodljive rešitve za izzive, s katerimi se soočate.

 • • Omejitev odpadka in izgube izdelka
 • • Povečanje energijske učinkovitosti
 • • Zmanjšanje porabe vode/ponovna uporaba vode
 • • Zmanjšanje vpliva na okolje (ogljični odtis)
 • • Izboljšanje delovanja z vidika vpliva na okolje

Explore Hach products used with a
Interactive Food Plant


Interactive Food Plant

 

Mleko in mlečni izdelki: stalna visoka kakovost izdelkov je kritičnega pomena za blagovno znamko in podjetje. Priprava mlečnih izdelkov je zahtevno okolje za analizo FOGS (odpadne maščobe, olja, masti in trdne snovi), ki je neizogiben del procesnih tokov. Bistveno je prihraniti čas ali povečati zanesljivost analiz in dosegati skladnost s predpisi, ki veljajo za panogo.


Meso in perutnina: temeljnega pomena je uporaba vode primerne kakovosti s kemičnega in mikrobiološkega vidika. Odgovorni v živilskopredelovalni industriji morajo sprejeti ukrepe za zagotavljanje, da so voda in vodovodni sistemi v njihovih obratih varni in pod njihovim nadzorom.


Icon of other food products including fruits, vegetables, grains, seafood and flavorings

Sadje, zelenjava, koruza, žita, ribe/morski sadeži, arome, aditivi itd.: odgovorni v živilskopredelovalni industriji potrebujejo velike količine kakovostne vode za najrazličnejše namene, kot so mešanje in pasiranje, čiščenje, proizvodnja pare itd. Voda lahko vsebuje raztopljene minerale, organske snovi, pline in mikrobna onesnaževala. Vsi ti dejavniki so pomembni za splošno zagotavljanje kakovosti in sanitarno-higienske razmere. Za proizvodnjo varnih živil visoke kakovosti je nujno tudi razumevanje kakovosti vode in poznavanje poti, po katerih se pomika skozi tovarno.

 

 

 

Dotok/surova voda

Kakovost vhodne vode neposredno vpliva na kakovost izdelka. Stalna kakovost in čistost dotočne ali neobdelane vode zelo vpliva na okus in kakovost končnega izdelka. Razumemo, da zahteve glede spremljanja in čiščenja dotoka oziroma surove vode pomembno vplivajo na uporabno dobo vaše opreme in kakovost izdelkov.

Pravilna obdelava in priprava vode je bistvenega pomena za vodo, ko vstopa v proizvodni proces. Voda, ki se uporablja v proizvodnih linijah živilskih obratov, mora ustrezati predpisom Agencije za hrano in zdravila o pitni vodi, poleg tega pa jo je treba obdelati, da se odstranijo dodatni minerali in kemikalije, ki bi lahko vplivali na okus in proizvodni proces.

Parametri, pomembni za procese na dotoku/neobdelano vodo:

 • klor;
 • prevodnost/celotne raztopljene snovi (TDS);
 • pH/ORP;
 • motnost;
 • raztopljeni organski ogljik (DOC);
 • celotni organski ogljik (TOC);
 • nadzor koagulacije;
 • trdota.
Image of olives being washed in clean water

Segrevanje in hlajenje

Razumemo izzive pri spremljanju kotlovske vode za ogrevanje in hlajenje. Kondenzat je bistvenega pomena za procese, ki zahtevajo visoke temperature. Ko para odteka iz kotla, prehaja skozi sistem izmenjevalnikov toplote, ki segrevajo procesne tekočine.

Merjenje TOC v kondenzatu služi za zgodnje opozarjanje na organsko onesnaženje pare. Ta faza procesa je lahko tudi točka, kjer organska onesnaževala zaidejo v sistem za vračanje kondenzata.

Z optimizacijo kotlovske napajalne vode in vode za hladilne stolpe se zmanjša uporaba kemikalij, prepreči korozija in zaščiti oprema v obratu.

Parametri, pomembni za spremljanje procesov segrevanja in hlajenja:

 • raztopljeni kisik (DO);
 • prevodnost/celotne raztopljene snovi
 • prosti in celotni klor;
 • pH
 • celotni organski ogljik (TOC);
 • skupna trdota;
 • amoniak.
Image of heat production in an industrial food plant

Laboratorij za zagotavljanje in nadzor kakovosti

Oddelek za zagotavljanje in nadzor kakovosti je odgovoren za splošno kakovost izdelkov ter njihovo skladnost s standardi. Postopki nadzora kakovosti so bistveni za zagotavljanje visoke ravni kakovosti izdelkov. Pri tem so bistvenega pomena točne meritve, zanesljivi rezultati in enostavna orodja. Optimizacija nadzora kakovosti mora vključevati tudi izogibanje okvaram in človeškim napakam.

Z in-line nadzorom procesne kakovosti proizvodno osebje pridobi rezultate analiz 24 ur na dan. Vodenje procesov brez ugibanja pomeni boljšo učinkovitost in niža stroške. Z razumevanjem različnih metod, ki so vam na voljo, tudi lažje sprejemate prave odločitve glede svojega obrata in končnega izdelka.

Parametri, pomembni za zagotavljanje in nadzor kakovosti:

 • skupna vsebnost kislin;
 • natrij;
 • barva;
 • kalcij;
 • klorid;
 • motnost.
Image of chemistry lab worker testing food safety and quality

Čiščenje zaprtih sistemov (CIP)

Čiščenje zaprtih sistemov se običajno uporablja v industriji, kjer je izjemno pomembna higiena, in sicer za čiščenje številnih predelov in površin v obratu. CIP obsega uporabo kombinacije kemikalij, visoke temperature in vode za čiščenje strojev, posod ali cevi brez razstavljanja posameznih elementov obrata.

Ta postopek zagotavlja čistočo površin v živilskopredelovalni proizvodnji. Proizvajalci živil načrtujejo in uvajajo postopke CIP za preprečevanje kontaminacije izdelkov zaradi rasti mikroorganizmov .

Parametri, pomembni za CIP:

 • induktivna prevodnost;
 • klor;
 • pH
 • motnost/trdne snovi.
Image of equipment in sterile food production area

Ponovna uporaba vode

Glavni razlog za optimizacijo ponovne uporabe vode v obratu je zmanjšanje vpliva na okolje. Eden od načinov, kako lahko obrati v prehrambeni industriji prevzamejo bolj trajnostne prakse in ohranjajo standarde kakovosti vode ob zmanjševanju odvisnosti obrata od zunanjih vodnih virov, je tudi ponovna uporaba vode, vključno s predelano in reciklirano vodo.

Pomanjkanje vode postaja pereča realnost po vsem svetu, zato se mora industrija posvetiti vplivu, ki ga ima njihova poraba vode, ter preučiti, kako bi lahko v prihodnosti optimirali uporabo vode ob nezmanjšani kakovosti izdelkov. Primeri vključujejo sisteme z obratno osmozo.

Obnavljanje in ponovna uporaba odpadnih vod iz proizvodnih procesov zahtevata čiščenje, pa naj bo osnovno ali temeljito. Spremljanje parametrov in spojin, kot so TOC, BPK, KPK in TSS operaterjem pri čiščenju zagotavlja informacije, ki jih potrebujejo za oceno kakovosti in izboljševanje učinkovitosti procesov čiščenja.

Parametri, pomembni za ponovno uporabo vode:

 • celotne raztopljene snovi (TDS);
 • kemijska potreba po kisiku (KPK);
 • motnost;
 • celotne suspendirane snovi (TSS);
 • pH
 • in številni drugi ...
Image of hands scooping clean water from a stream

Izguba izdelka

Preprečite odtekanje dobička. Povečajte donose izdelkov ter zmanjšajte splošne stroške s čim strožjim spremljanjem organskih snovi v procesu. Izguba izdelkov, ki so sicer primerni za prodajo, poleg same izgube izdelka bistveno poviša stroške, tudi v obliki višjih stroškov energije, vode in čiščenja.

Obrati, ki spremljanje organskih snovi v realnem času, posebej prilagojeno za zahtevna okolja, uporabljajo kot orodje za vodenje, lahko pregledujejo in številsko ocenijo vsebnost izdelka v procesnih tokovih in odpadnih vodah, kar jim omogoča bolje utemeljen nadzor nad procesi ter odzivanje na dogodke, kar se v končni fazi pretvori v povišanje dobička, ki ga sicer ne bi dosegli.

Parametri, pomembni za področje izgube izdelkov Applications:

 • celotni organski ogljik (TOC);
 • kemijska potreba po kisiku (KPK);
 • motnost;
 • celotne suspendirane snovi (TSS).
Image of milk splashing

Odpadne vode

Upravljanje z odpadno vodo je proces, ki se je začel z laboratorijskimi meritvami, nadaljeval s samodejnim on-line nadzorom procesov ter se slednjič razvil v pametne sisteme za optimizacijo.

Ker je to z vidika porabe virov eden najbolj intenzivnih procesov v obratu, so toliko večje tudi zahteve za omejitev vpliva na okolje ter zagotavljanje skladnosti z omejitvami za izpuste. Pravilno spremljanje in čiščenje niža stroške tako z vidika porabe reagentov kot izogibanja kršitev dovoljenih vrednosti, in sicer od odstranjevanja hranil do obdelave blata in vzorčenja.

Parametri, pomembni za čiščenje odpadnih vod:

 • kemijska potreba po kisiku (KPK);
 • biokemijska potreba po kisiku (BPK);
 • pH
 • raztopljeni kisik (DO);
 • motnost in celotne suspendirane snovi (TSS);
 • (celotni) dušik;
 • (celotni) fosfor;
 • celotni organski ogljik (TOC);
 • organske snovi;
 • vzorčenje.
Image of effluent process water leaving a food production facility