Oskrba s pitno vodo | Hach

Nova spoznanja o vodi od njenega vira do pipe.

Claros that software combines connected lab and process instruments to help provide a complete view of your water, turn your data into operational insights, and save you money.

Prihranite čas in denar, zmanjšajte vodne izgube; hitreje se odzivajte na spremembe vode; pridobite točnejše rezultate za pitno vodo iz javnega vodovoda na vseh stopnjah postopka obdelave.


Rešitve družbe Hach® so zasnovane za boljšo analizo pitne vode, in sicer v čistilni napravi, laboratoriju in na terenu, da boste lahko popolnoma zaupali v kakovost pitne vode.

Družba Hach pokriva vse parametre za testiranje pitne vode, ki jih uporabljate za analizo in obdelavo vhodne neobdelane vode, pri filtriranju, dezinfekciji in v distribucijskem sistemu. Kliknite spodnje ikone in si oglejte, kako družba Hach pomaga na vsaki stopnji postopka obdelave za analizo pitne vode.Za ustrezno predobdelavo je potrebna analiza kakovosti pitne vode pri njenem viru

Vodni viri so občutljivi na nenamerno ali namerno onesnaževanje ter na vremenske in sezonske spremembe. Spremljanje kakovosti vhodnega vodnega vira omogoča predvidevanje sprememb, ki jih bo treba uvesti v postopku obdelave zaradi neurij, cvetenja alg, industrijskih odplak, razlitja kemikalij, stratifikacije/destratifikacije v zbiralniku, gradbenih del, izpusta odpadnih vod ter drugih naravnih pojavov ali dogodkov, ki jih povzroči človek.

Z učinkovitim spremljanjem organskih in anorganskih snovi boste zaščitili svoj proračun in zmanjšali stroške delovanja, kot so stroški za elektriko, kemikalije in obdelavo blata. Zagotovite stalno pravilno odmerjanje koagulantov in ustrezno uravnavanje vrednosti pH. Preverite parametre, kot so skupni organski ogljik (TOC), pH, prevodnost, ORP in bakterijska obremenitev v vodi, da se lahko učinkovito odzovete na neželene dogodke.

monitor contaminants in source water

Optimizirajte filtriranje s točnimi meritvami motnosti

S spremljanjem učinkovitosti filtrov, ki se uporabljajo pri obdelavi pitne vode iz javnega vodovoda, boste zaščitili filtre in preprečili drage napake. Optimirajte količino vode, ki se uporabi za povratno izpiranje, in kakovost vode pred dezinfekcijo, s čimer boste lahko nadzirali vse izhodne vrednosti. Z zanesljivimi turbidimiteri na izhodih vsakega filtra lahko brezskrbno zaupate rezultatom. Parametri filtriranja vključujejo: motnost, suspendirane snovi, alkalnost in število delcev.

Spremljanje motnosti v iztoku je potrebno zaradi zagotavljanja skladnosti s predpisi, poleg tega pa pomaga zagotoviti varnost končnega izdelka za javno porabo. Poleg zagotavljanja skladnosti s predpisi je spremljanje motnosti pomembno tudi za optimizacijo učinkovitosti filtrov, določanje ciklov povratnega izpiranja filtrov in zaznavanje prebojev filtra.

filter parameters including turbidity, suspended solids and particle counting

Izboljšajte nadzor nad procesi dezinfekcije

Denar za vire v procesih dezinfekcije lahko prihranite, če točno določite potrebe po virih. Dezinfekcija je kompleksen proces, na katerega vplivajo številni dejavniki. Če je v vodi veliko organskih snovi, tvegate nastanek rakotvornih stranskih produktov. Če dodate premalo dezinfekcijskega sredstva, tvegate razmnoževanje mikroorganizmov. Na voljo je širok nabor analiznih metod in instrumentov, ki ustrezajo posebnim potrebam posameznega obrata in postopka, vključno s kloriranjem, kloraminacijo in UV-dezinfekcijo.

Ne glede na vrsto dezinfekcije boste z analitskimi testi lažje zagotovili skladnost s predpisi, izboljšali učinkovitost dezinfekcije, določili ustrezne vrednosti Ct, optimirali hitrost črpalke za dovajanje kemikalij, zmanjšali tveganje nastajanja stranskih produktov pri dezinfekciji ter nadzirali težave z okusom in vonjem.

save money on your disinfection process

Spremljajte kakovost vode v distribucijskem sistemu

S spremljanjem obdelane vode v distribucijskem omrežju lahko ugotovite morebitne težave, ki bi lahko pomenile tveganje za javno zdravje ali neskladnost s predpisi. Voda, ki zapusti čistilno napravo, lahko pride v stik z različnimi elementi v distribucijskem sistemu, zaradi česar bi se lahko spremenila kakovost vode, preden ta doseže uporabnike. Zaradi tega je težko zagotavljati kakovost za uporabnike in zato je testiranje vzorcev na terenu še toliko bolj pomembno.

Družba Hach pomaga pri spremljanju posebnih parametrov v distribucijskem sistemu, da se zagotovi dobava varne pitne vode uporabnikom. Z dodatnim spremljanjem je mogoče zagotoviti tudi zgodnje odkrivanje težav z nitrifikacijo, vrednostmi pH, alkalnostjo, trdoto, prevodnostjo, pronicanjem vode, okvarami vodov, podaljšanjem starosti vode ali morebitnimi kršitvami varnosti.

Monitor your distribution system to identify potential risks to public health and regulatory compliance.