Mikrobiološke kemikalije, reagenti in razredčila

Mikrobiološke kemikalije, reagenti in razredčila
Mikrobiološke kemikalije in produkti za redčenje Hach uporabnikom zagotavljajo prilagodljivost pri mikrobioloških analizah. Prilagodite medije ali razredčite vzorce glede na zahteve za posamezne vzorce. Hach ponuja sterilne stekleničke za vzorce, vodo za redčenje, barvne indikatorje, pufre, kisline, reagente, kivete za kulture in praške za uporabo v procesu mikrobiološkega testiranja. Produkti so namenjeni testiranju rekreacijske vode, odpadnih voda in pitne vode ter za druge procese in matrike vzorcev. Preden zapustijo obrat morajo vsi reagenti prestati strog pregled ter postopek zagotavljanja in nadzora kakovosti.
 

Filtri dokumenta

Filter Počisti