Industrija


Hach: zanesljive meritve – tako v laboratoriju kot on-line


Ponujamo bogat nabor merilnih tehnologij, ki zadostijo širok razpon zahtev. Vsi izdelki, tako za on-line nadzor kot za laboratorijsko analizo, nosijo pečat istega dobavitelja in so med seboj povsem združljivi. Ponujamo tudi najnaprednejše komunikacijske tehnologije, kot je LINK2SC, ki omogoča umerjanje procesnih merilnih instrumentov neposredno s fotometrom v laboratoriju, in še veliko več.


Obdelava komunalnih odpadnih vod

Kemična industrija

Kommunale Kläranlagen Chemische Industrie

Dobra usklajenost laboratorijskih in on-line merilnih metod pomaga optimizirati nadzor nad procesi ter s tem znižuje stroške za energijo in zagotavlja stabilnejše vrednosti izpustov.

Izdelki, primerni za to panogo

Za neoviran potek postopkov v kemični industriji mora voda, ki se pri tem uporablja, izpolnjevati določene zahteve. Serijske težave je mogoče preprečiti z nenehnim spremljanjem in prilagajanjem.

Izdelki, primerni za to panogo

Vodovodna podjetja

Energetika

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Analiza igra pomembno vlogo pri izpolnjevanju standardov za visoko kakovost in upoštevanje zakonsko predpisanih mejnih vrednosti. Prav tako zagotavlja tudi nemoten postopek brez izpadov.

Izdelki, primerni za to panogo

Vlaganje v opremo za elektrarne, kot so turbine, in zaustavitve obratov zaradi vzdrževalnih del je zelo drago. Zanesljiva merilna tehnologija povečuje razpoložljivost celotnega obrata.

Izdelki, primerni za to panogo

Industrija pijač

Prehrambna industrija

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

V industriji pijač pravilne merilne metode ne zagotavljajo le kakovosti izdelkov, temveč pomagajo pospešiti odkrivanje proizvodnih napak in preprečujejo izpade proizvodnje.

Izdelki, primerni za to panogo

Za prehrambno industrijo veljajo visoki standardi kakovosti in higiene. Stalno spremljanje vseh proizvodnih korakov je ključno, da se okvare odkrijejo, še preden prispejo do končnega izdelka.

Izdelki, primerni za to panogo

Biološke vede

Odlagališča odpadkov

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Izjemno strogi predpisi na področju bioloških ved zahtevajo zelo zanesljive merilne metode. Pri trajni uporabi zagotavljajo hitro ugotavljanje napak izdelkov.

Izdelki, primerni za to panogo

Za odlagališča odpadkov veljajo strogi zakonski predpisi glede analize izcednih vod iz odlagališč odpadkov, zato je natančno in točno spremljanje še posebej pomembno.

Izdelki, primerni za to panogo

Industrija celuloze in papirja

Galvanizacija

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Zanesljive merilne metode so pomembne za nadzor kakovosti in odpadnih vod v industriji papirja.

Izdelki, primerni za to panogo

Zanesljive analize igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju kakovosti izdelkov v kovinski industriji. Stalno spremljanje kopeli za galvanizacijo lahko pomaga preprečevati izgube.

Izdelki, primerni za to panogo

Bioplin

Elektronika

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Fermentacija je zelo občutljiv biološki postopek, ki zahteva določene pogoje, da bi bil uspešen. Redno spremljanje teh pogojev je bistveno za stroškovno učinkovito delovanje.

Izdelki, primerni za to panogo

Industrija elektronike ima stroge zahteve glede kakovosti izdelkov. Ker lahko že najmanjši delci povzročijo izpade proizvodnje, so visoko-občutljive merilne metode nadvse pomembne.

Izdelki, primerni za to panogo

Ribogojništvo

Trinkwasserversorgung

Zdravje rib je neposredno povezano s kakovostjo vode, zato je analiza obvezna. Pomaga tudi varčna poraba virov, na primer z določanjem pravilne količine hrane.

Izdelki, primerni za to panogo