Claros-Icon-Data-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Data Management

Učinkovite rešitve za upravljanje podatkov so ključ do uspešnega vodenja procesov. Rešitve Claros Data Management omogočajo konsolidacijo podatkov in njihovo predstavitev kadar koli prek poljubne naprave, s čimer s okrepi tudi sodelovanje znotraj organizacije. Podatke lahko prikažete v obliki grafikonov in statističnih orodij za lažjo prepoznavo trendov. Rešitve tako bistveno poenostavljajo poročanje in sprejemanje odločitev na podlagi podatkov.

Ogled rešitev sistema Claros

Katere rešitve v paketu Data Management so prave za vas?Ali so podatki, ki jih potrebujete, razpršeni po različnih Excelovih razpredelnicah, sistemih SCADA/historian in laboratorijskih zbirkah podatkov?

Združevanje ključnih podatkov iz številnih laboratorijskih, procesnih in terenskih podatkovnih virov, vključno s sistemi SCADA/historian, laboratorijskimi informacijskimi sistemi in sistemi komercialnih laboratorijev. Zbiranje terenskih podatkov s katero koli napravo, kjer koli ste. Izračun specifičnih vrednosti iz kombiniranih naborov podatkov.


Ustrezne rešitve:

Claros Data Management

Claros Data Management združuje podatke iz celotne verige sistemov za ravnanje z vodo/odpadno vodo na osrednji lokaciji, kjer so na varnem in omogočajo pregled nad celotno procesno verigo. Mehanizem za izračun specifičnih panožnih vrednosti zagotavlja izračune podatkov, potrebnih za skladnost s predpisi, kot so tedenska povprečja, razmerja Ct in druge vrednosti, vključno z obravnavo podatkovnih kvalifikatorjev.


Claros Collect

Claros Collect omogoča ročen vnos podatkov prek katere koli naprave s spletno podporo. Podatke potrjuje že na mestu zbiranja, saj se v primeru vrednosti zunaj pričakovanega območja sprožijo opozorila. Odpravlja tudi potrebo po papirnih obrazcih. Podatki so po vnosu takoj na voljo vsem – s čimer se zmanjša verjetnost napak zaradi prepisovanja. Tako so lahko ekipe na terenu in v pisarnah takoj obveščene o potencialnih spremembah v kakovosti vode in lahko hitreje sprejemajo ustrezne odločitve na podlagi podatkov, ki so jim na voljo v trenutku.Ali imate možnost enostavne vizualizacije in primerjave velikih količin podatkov, na katerih bodo temeljile vaše odločitve?

Vizualizacija in interpretacija podatkov, ki sta bistveni tako pri primerjavi laboratorijskih, procesnih in terenskih meritev kot pri prepoznavanju trendov, razvidnih v podatkih, še nikoli nista bili tako enostavni.


Ustrezne rešitve:

Claros Data Management

Uporabniško določene nadzorne plošče omogočajo predstavitev ključnih kazalnikov učinkovitosti v obliki drsnikov in grafikonov, ki nudijo takojšen pregled nad stanjem. Uporabniki lahko s pomočjo ad-hoc grafov hitro prikažejo vse podatkovne vnose iz poljubnega vira in v izbranem datumskem območju. Za ogled primerjave laboratorijskih in procesnih parametrov je treba le izbrati točke in določiti datume. Za drugačno vizualizacijo lahko nato hitro dodajate nove točke ali spremenite datumski razpon.


Claros Collect

Ogled podatkov v razpredelnicah ali enostavni grafi za vizualno predstavitev celotnega procesa.Ali brez težav pripravljate obvezna poročila in jih oddajate brez pomislekov?

Ali lahko sestavljate procesna/poslovna poročila za poslovne partnerje in interesne skupine?

Preprosto združite vse podatke za poročanje. Izdelajte poročila o kontroli procesov in primerjajte podatke v laboratoriju in podatke na terenu ter vse podatke o skladnosti s predpisi povlecite v eno samo obliko. Hitro ustvarite raziskovalne poglede, da zlahka odpravite težave.


Ustrezne rešitve:

Claros Data Management

Vdelana podpora za zahtevna obvezna poročila, vključno z obravnavo podatkovnih kvalifikatorjev, tedenskimi povprečji, geometrično srednjo vrednostjo in številnimi drugimi vnosi, bistveno olajša poročanje.


Claros Collect

Uporabniki se lahko v uporabniško določenih razpredelnicah osredotočijo na poljubne parametre, se enostavno pomikajo po mesecih ali razširijo pogled za podrobnejše podatke. Na voljo je tudi preprost izvoz podatkov v Excel.Ali ste prepričani, da so zabeleženi podatki popolnoma pravilni?

Claros Data Management un Claros Collect vam pomagata odpravljati napake že ob njihovem nastanku, saj preverjata vnose z logičnimi mejnimi vrednostmi za določen parameter.


Ustrezne rešitve:

Claros Data Management

Vsi podatki se preverijo že ob vnosu. Vsakršno odstopanje od pričakovanih vrednosti se takoj izpostavi. Sistem omogoča popolno sledljivost, saj se vsakršno delo s podatki (npr. vnosi, izbrisi) zabeleži v revizijsko sled.


Claros Collect

S sistemom Claros Collect se vsi podatki preverijo že ob vnosu. Vsakršno odstopanje od pričakovanih vrednosti se takoj izpostavi. Vodi se tudi popolna revizijska sled, v kateri so zabeleženi lokacija, čas in ljudje, ki so sodelovali pri zbiranju podatkov. Poleg tega so vnašanje, urejanje in analiza podatkov dovoljeni le pooblaščenim uporabnikom.


“The biggest advantage in our implementation of Hach WIMS™ is the automation of our reports. Reports that typically would take weeks at a time to prepare, now only take us a matter of a few hours. Additionally Hach WIMS™ fills a much needed gap. Our Operations Department now has access to data that allows them to make adjustments within their operational parameters in hours – instead of days.”

-Peter Chang, System Engineer III, King County, Washington (USA)

"Na področju analiz nam Claros Data Management ponuja veliko več kot zgolj zadostitev predpisom. Informacije o črpalnih postajah, porabi energije, porabi materialov in analize stroškov so le nekateri od trendov, s katerimi si pomagamo pri "optimizaciji". Zdaj se ne sprašujemo več, ali je analiza podatkov mogoča, temveč le katere podatke naj analiziramo."

– Gwinnett County, Georgia (ZDA)

"“Hach WIMS™ is central to everything that the LEWWTP does. Each system that the LEWWTP has provides data into Hach WIMS™. It is essential to our process decisions.”"

-Brenna Durkin, Wastewater Treatment Plant DBA Specialist, Littleton/Englewood Colorado (USA)

Bi radi izvedeli več? Izvedite, kako vam lahko Claros pomaga že danes.

KAKO VAM LAHKO
POMAGAMO?