Zaupanje za odgovorne odločitve

Zaupanje za odgovorne odločitve


Cilj je v vseh industrijah enak: visoka kakovost izdelkov, ki odgovarja potrebam strank, in učinkovitost procesov. Uporaba pravih analiznih rešitev lahko pripomore tako k kakovosti izdelkov kot tudi k optimizaciji proizvodnih procesov;  pomembno lahko pa lahko vpliva tudi na odgovorno ravnanje z vodo, izboljševanje okoljskega profila in skladnost s predpisi.

Vsak dan prinaša nove odločitve glede uvajanj novih izdelkov, procesnih prilagoditev in odzivanja na nove izzive. Pri sprejemanju pomembnih odločitev yse morate opirati na zanesljive podatke, zato se pri iskanju analiznih rešitev odločite za tisto, ki vas navdaja z zaupanjem za odgovorne odločitve.

Podaljšajte čas delovanja

Robustne in točne analizne rešitve, ki pomagajo pri vodenju procesov in optimizaciji proizvodnje.

Ohranjajte kakovost

Posebej zasnovane analizne rešitve lahko zagotovijo visoke kakovostne standarde.

Zaščitite svojo naložbo

Pravilne analize pomembno vplivajo na življenjsko dobo čistilnih naprav, prihranke in skladnost s predpisi.

Izkoristite prednosti partnerstva

Lokalna tehnična podpora in servis zagotavljata analizne rešitve po meri.

Kliknite sliko za prikaz razpoložljivih analiznih rešitev. 

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Prevodnost, pH-vrednost: Zgodnje odkrivanje neobičajnih onesnaževal, ki bi lahko škodila biološki obdelavi

Pretok: Osnovni parameter izračunavanje obremenitev

BPK, KPK, SAC, TOC: Določanje obremenitve z organskim ogljikom

Vzorčevalnik: Opredeljen vzorec za laboratorijsko analizo


Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

Raven blata: Nadzor posedanja, nadzor črpanja blata (v digestor)


Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

Amonij, nitrat, raztopljen kisik: Spremljanje in nadzor učinkovitosti biološke obdelave

Fosfat, orto: Spremljanje in nadzor ortofosfatov, ki daje podatke za upravljanje eliminacije fosfatov

Suspendirane trdne snovi: Zagotavljanje optimalne starosti blato za eliminacijo hranil

Organske kisline: Zagotavljanje optimalnih pogojev za nitrifikacijo in denitrifikacijo

pH-vrednost : Zagotavljanje optimalnih pogojev za nitrifikacijo in denitrifikacijo

Kislost: Zagotavljanje optimalnih pogojev za nitrifikacijo in denitrifikacijo v anaerobnih reaktorjih


Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

Rešitve za optimizacijo RTC

Nadzor posedanja, nadzor črpanja blata (v digestor)

 • Suspendirane trdne snovi
 • Raven blata

Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

Suspendirane trdne snovi: Optimalno zgoščevanje in odstranjevanje vode z minimalnim odmerjanjem polimerov; zagotavljanje optimalne obremenitve s trdnimi snovmi/organske obremenitve in proizvodnje bioplina


Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

Rešitve za optimizacijo RTC

Skladnost s predpisi, spremljanje učinkovitosti obdelave in zagotavljanje skladnosti z zakonsko določenimi mejnimi vrednosti

 • Amonij
 • Prevodnost
 • Pretok
 • Nitrat
 • Organske kisline
 • pH-vrednost
 • Fosfat, orto/skupni
 • BPK, KPK, SAC, TOC
 • Motnost

Vzorčevalnik: Opredeljen vzorec za laboratorijsko analizo


Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

Skladnost s predpisi, spremljanje učinkovitosti obdelave in zagotavljanje skladnosti z zakonsko določenimi mejnimi vrednosti:

 • Amonij
 • Prevodnost
 • Pretok
 • Nitrat
 • Organske kisline
 • pH-vrednost
 • Fosfat, orto/skupni
 • BPK, KPK, SAC, TOC
 • Motnost

Vzorčevalnik: Opredeljen vzorec za laboratorijsko analizo


Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

 1

Dotok

 2

Primarni usedalnik

 3

Biološka obdelava

 4

Naknadni usedalnik

 5

Upravljanje obdelave blata

 6

Iztok

 7

Postaja za spremljanje kakovosti vode

Laboratorijske rešitve

Enostavne, zanesljive in točne laboratorijske analize za samozavestno sprejemanje odločitev, povezanih s kakovostjo in skladnostjo s predpisi.

Procesne rešitve

On-line senzorji zagotavljajo informativne podatke, na katere se lahko vedno zanesete, ko vas čakajo pomembne odločitve glede dela in procesov.
Rešitve za optimizacijo nadzora v realnem času (RTC)

Rešitve Hach RTC vam pomagajo povečati stabilnost procesov in delovno učinkovitost ter obenem zagotavljajo skladnost s predpisi.