Poiščite najboljšo rešitev za vsak parameter za pitno vodoMotnost je eden od najpomembnejših parametrov v postopku obdelave pitne vode. Z nadzorom motnosti na različnih korakih obdelave lahko zagotovite skladnost s predpisi in imate popolno zaupanje v kakovost vode.

Motnost je relativna čistost raztopine. Čistost zmanjšujejo suspendirane trde snovi, na primer glina, alge, organske snovi in mikroorganizmi. Ko skozi raztopino prodre svetloba, se ti delci razpršijo in svetlobo absorbirajo. Motnost je izmerjena na podlagi svetlobe, ki jo ti delci odbijajo.

Z našimi spletnimi, laboratorijskimi in terenskimi rešitvami imate lahko popolno zaupanje v meritve.

Turbidity Range >10 NTU (bis zu 999 NTU) <10 NTU
Turbidity Application
Raw influent water
Clarifier effluent
Filter backwash water
Filter effluent
Combined filter effluent
Turbidity Solution


pH je še en pomemben parameter za merjenje in nadzor v obratu za obdelavo pitne vode. pH neposredno vpliva na raven koagulacije in flokulacije, ki odstrani skupni organski ogljik iz neobdelane vode v dotoku. pH vpliva tudi na učinek klora pri dezinfekciji in mora biti zato v izredno ozkem območju (7,0–7,8 pH) med in po postopku dezinfekcije; v tem območju je učinkovitost dezinfekcijskega sredstva največja (učinkovitost sredstva je manjša pri pH > 7,8), korozija sistemov,
ki jo povzroči nizek pH (< 7,0), pa je na najnižji ravni.

Razkuževanje s klorom je pogosto najbolj razširjen način uničevanja patogenov v pitni vodi. Ko vodi dodate klor, nastane hipoklorova kislina (HOCl), ki je zelo močno dezinfekcijsko sredstvo. Ta kislina nato razpade na vodik in hipokloritni ioni (H+ in OCl-), veliko šibkejše dezinfekcijsko sredstvo. Odstotek hipoklorove kisline je višji v kislem okolju (pH < 7,5) in nižji v bazičnem okolju (pH > 7,5). Zato ima enaka količina klora drugačen
dezinfekcijski učinek pri različnih vrednostih pH vode. Na to razmerje nato še dodatno vpliva temperatura.

To občutljivo razmerje primesi klora v vodi lahko predstavlja različne izzive obratom za čiščenje pitne vode, ki želijo zagotoviti, da so za ustrezno varnost vode dodali zadostno količino klora, vendar ne preveč, da bi s tem vplivali na okus vode ali povečali možnost reakcije klora z naravnimi organskimi snovmi, ki nato pri dezinfekciji tvorijo rakotvorne stranske produkte.

Za meritev ravni klora v vodi in obstajata dva načina. Izbira pravilnega za vaše pogoje je odvisna od več dejavnikov

Metodi za merjenje ravni klora Amperometrična Kolorimetrična
Glavna prednost Idealna za nadzor procesov s hitrim prilagajanjem na spremembe koncentracije klora. Visoka stopnja natančnosti brez umerjanja.
Najprimernejša rešitev za: Stabilen pH, temperaturo in pretok. Vse vrste uporabe pri spremenljivih lastnostih vzorcev (pH, temperatura, pretok).
Analizator klora in glavne funkcije Poseben senzor za HOCl. Brez potrebnega sanitarnega izpusta
9184 sc Total Free Chlorine (TFC) amperometric analyser
9184 sc Total Free Chlorine (TFC) amperometric analyser
Spremembe procesov nimajo vpliva in umerjanje ni potrebno. Nizki stroški za vzdrževanje zaradi možnosti 30-dnevnega delovanja brez nadzora
CL17 Analyser for total chlorine
CL17 Analyser for total chlorine
Brez potrebe po zunanjem pufru. Izbirna pH-sonda. Brez potrebnega sanitarnega izpusta
CLF10 sc Free chlorine analyser, pHD sensor, metric
CLF10 sc Free chlorine analyser, pHD sensor, metric


Organske snovi
V naravnih vodnih virih so lahko prisotne naravne organske snovi (huminske, fulvične in tanične kisline itd.), eden od glavnih ciljev procesa obdelave pitne vode pa je odstranitev teh raztopljenih
organskih snovi. To je še posebej pomembno pri uporabi klora za dezinfekcijsko sredstvo, saj ta v reakciji z organskimi snovmi tvori rakotvorne stranske produkte pri dezinfekciji (THM, HAAS itd.) Nadzor raztopljenih organskih snovi poteka z UV-absorpcijo pri 254 nm.Nitrati
Nitrati so običajno v visokih koncentracijah prisotni v talni vodi, še posebej če obstaja nevarnost kontaminacije zalog vode zaradi posegov v bližini zajetij. Nitrati so prisotni tudi v površinski vodi
zaradi pronicanja nitratnih gnojil med močnejšimi nalivi.Nadzor blata

Z zgoščevanjem (obdelava v centrifugi ali filtracija) je količina zbranega blata in njegova teža v usedalniku manjša. Oba postopka je mogoče optimirati z on-line turbidimetri, ki merijo suspendirane trde snovi.

Zahtevane informacije