Reagent za dvovalentno železo; ACCUVAC; 0,02–3,00 mg/L Fe (II)

ZASTAREL IZDELEK

Reagent za dvovalentno železo; ACCUVAC; 0,02–3,00 mg/L Fe (II)
Številka izdelka: 2514025

ZASTAREL IZDELEK

Ta izdelek ni več na voljo.

Predlagani nadomestki

Ampule ACCUVAC vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje železa v dvovalentni obliki (Fe2+) z metodo fenantrolina.

Priporočeni izdelki