Reagent z molibdovanadatom, ACCUVAC; 0,3–45,0 mg/L PO4

Številka izdelka: 2525025
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Ampule ACCUVAC vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje ortofosfata.