PhosVer Fosfat ACCUVAC; 0,02–2,50 mg/L PO4

Številka izdelka: 2508025
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Ampule ACCUVAC vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje reaktivnega fosforja z metodo z askorbinsko kislino. 25 v ovoju.