Ozon ACCUVAC, nizka raven; 0,01–0,25 mg/L O3

Številka izdelka: 2516025
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Ampule ACCUVAC vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje ozona z metodo z indigom. pk/25