Nitrat Accuvac; 0,3–30,0 ali 0,1–10,0 mg/L NO₃-N

Številka izdelka: 2511025
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Ampule ACCUVAC vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje dušika, nitrata z metodo zniževanja vsebnosti kadmija. 25 v ovoju.