Zaupanje za odgovorne odločitve

Zaupanje za odgovorne odločitve

Cilj je v vseh industrijah enak: visoka kakovost izdelkov, ki odgovarja potrebam strank, in učinkovitost procesov. Uporaba pravih analiznih rešitev lahko pripomore tako k kakovosti izdelkov kot tudi k optimizaciji proizvodnih procesov; pomembno lahko pa lahko vpliva tudi na odgovorno ravnanje z vodo, izboljševanje okoljskega profila in skladnost  s predpisi.  

Vsak dan prinaša nove odločitve glede uvajanj novih izdelkov, procesnih prilagoditev in odzivanja na nove izzive. Pri sprejemanju pomembnih odločitev se morate opirati na zanesljive podatke, zato se pri iskanju analiznih rešitev odločite za tisto, ki vas navdaja z zaupanjem za odgovorne odločitve.

Podaljšajte čas delovanja

Robustne in točne analizne rešitve, ki pomagajo pri vodenju procesov in optimizaciji proizvodnje

Ohranjajte kakovost

Posebej zasnovane analizne rešitve lahko zagotovijo visoke kakovostne standarde.

Zaščitite svojo naložbo

Pravilne analize pomembno vplivajo na življenjsko dobo čistilnih naprav, prihranke in skladnost s predpisi.

Izkoristite prednosti partnerstva

Lokalna tehnična podpora in servis zagotavljata analizne rešitve po meri.

Kliknite sliko za prikaz razpoložljivih analiznih rešitev. 

industry plant 1 2 3 4 5 6

Klor: skupni, prosti: Učinkovitost procesov, nadzor odmerjanja biocidov in nadzor nad stroški.

Prevodnost: Nadzor kakovosti, enostavno preverjanje kakovosti dovodne vode.

Trdota: Učinkovitost proizvodnje, preverjanje vpliva na stroške predobdelave ali preverjanje verjetnosti za tvorjenje oblog/nalaganja usedlin v čistilni napravi.

pH-vrednost :Življenjska doba/učinkovitost čistilne naprave, preverjanje verjetnosti za korozijo v čistilni napravi.

TOC: Učinkovitost proizvodnje, preverjanje verjetnosti za tvorjenje oblog zaradi neionskih anorganskih snovi.

Motnost: Nadzor kakovosti, preverjanje učinkovitosti filtriranja in mikrobiološke kakovosti.


Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

Hidrazin: Spremljanje preprečuje preveliko odmerjanje lovilcev kisika.

Kisik: Življenjska doba/učinkovitost čistilne naprave, nadzor odmerjanja lovilcev kisika za omejevanje korozije.

Fosfat: Življenjska doba/učinkovitost čistilne naprave, nadzor dodajanja fosfatov za omejevanje korozije in nastajanja oblog.

Silicij: Silicijeve oborine poškodujejo turbine in cevi.

Natrij: Življenjska doba/učinkovitost čistilne naprave, pokazatelj zmanjšane učinkovitosti ionskih izmenjevalnikov ali membranskih sistemov pri predobdelavi.


Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

Skladnost s predpisi, spremljanje in optimizacija učinkovitosti obdelave ter zagotavljanje skladnosti z zakonsko določenimi mejnimi vrednosti:

 • Prevodnost
 • Pretok
 • Hranila
 • Kisik
 • pH-vrednost
 • Raven blata
 • Trdne snovi
 • TOC

Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

Nadzor kakovosti, ki zagotavlja optimalno koncentracijo dodatkov in polnil za izpolnjevanje kakovostnih zahtev glede trdnosti, beline, prosojnosti, odpornosti na maščobo in porumenelost :

 • Kisik
 • Škrob
 • Sulfat
 • COD/TOC
 • Prevodnost
 • Trdota

Trdne snovi: Učinkovitost proizvodnje, preprečevanje zamašitve žične mreže.

pH-vrednost: Življenjska doba/učinkovitost čistilne naprave, spremljanje kakovosti sitove vode za boljšo flokulacijo in nižanje proizvodnih stroškov.

AOX: Skladnost s predpisi, spremljanje koncentracije organskih halogenidov v odvedeni vodi.


Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

Nadzor kakovosti, ki zagotavlja optimalno koncentracijo dodatkov in polnil za izpolnjevanje kakovostnih zahtev glede trdnosti, beline, prosojnosti, odpornosti na maščobo in porumenelost

 • Kisik
 • Škrob
 • Sulfat
 • COD/TOC
 • Prevodnost
 • Trdota

Trdne snovi: Učinkovitost proizvodnje, preprečevanje zamašitve žične mreže.

pH-vrednost: Življenjska doba/učinkovitost čistilne naprave, spremljanje kakovosti sitove vode za boljšo flokulacijo in nižanje proizvodnih stroškov

AOX: Skladnost s predpisi, spremljanje koncentracije organskih halogenidov v odvedeni vodi.


Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

Sijaj: Nadzor kakovosti za zagotavljanje, da so izdelki skladni s specifikacijami in izpolnjujejo zahteve za rok uporabe


Laboratorijske rešitve

Procesne rešitve

 A

Priprava in obdelava vode

 B

Proizvodnja pare/električne energije in hlajenje

 C

Biološka obdelava odpadnih vod

 1

Mešalna posoda

 2

Rezervoar za kašo

 3

Papirni stroj

Laboratorijske rešitve

Enostavne, zanesljive in točne laboratorijske analize za samozavestno sprejemanje odločitev, povezanih s kakovostjo in skladnostjo s predpisi.

Procesne rešitve

On-line senzorji zagotavljajo informativne podatke, na katere se lahko vedno zanesete, ko vas čakajo pomembne odločitve glede dela in procesov.